“We Are One Family, We are Buffalo” drukt uit wat KAA Gent wil zijn.  “We Are One Family, We are Buffalo”, draagt onze identiteit uit en die vloeit voort uit ons mission statement: 

“KAA Gent is een trotse en eigenzinnige club die kiest voor samenwerking en duurzaam succes. Een vereniging met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid én een club waar iedereen welkom is.”

Hiernaast vindt u waarom we voor deze slogan kozen. De slogan en bijhorend ontwerp dragen onze waarden uit en geven onze identiteit weer. Ze zijn een combinatie van ons krachtigste symbool (Indianenhoofd), onze roepnaam/ons sterkste woord (Buffalo) en onze clubgedachte.

TEKSTUEEL - Idee achter de slogan:

We are one Family  (Wat zijn we?)

“We are one family” drukt uit wat KAA Gent wil zijn. Het eerste deel van de slogan benadrukt het familiale karakter van de club: de betrokkenheid, het  eenheidsgevoel en de verbondenheid met de club. We zijn een familie die voor elkaar zorgt en voor elkaar door het vuur gaat. Een familie die samen sterk is . Wie raakt aan één lid van de familie, krijgt met de hele familie te maken. Maar ook een warme familie die iedereen verwelkomt die er deel van wil uitmaken.

We are Buffalo (Wie zijn we?)

Het tweede deel van de slogan verwijst naar wie we zijn en hoe we bij de buitenwereld bekend staan: De Buffalo’s. 

“We Are Buffalo” verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van onze roepnaam en ons logo. In 1906, streken Buffalo Bill en zijn reizend circus met cowboys en indianen voor een tweede maal neer in Gent neer.  “Soccer on a horseback” en een kudde wilde buffels die met een hels lawaai door de arena renden, waren de grote attracties. Als er een intimiderende naam voor een voetbalploeg nodig was, dan hoefde niet verder gezocht. De kreet “Buffalo Buffalo!” werd door supportersvereniging ’t Zal Wel Gaan meegenomen naar het stadion als aanmoediging. De roepnaam “Buffalo’s” was geboren. Ook het bekende indianenlogo verwijst naar die geschiedenis.

VISUEEL - Het ontwerp van de slogan.

De visuele uitwerking van de slogan is een combinatie van ons krachtigste woord (Buffalo), unieke symbool (de indiaan) en onze clubgedachte/spirit.
De cirkelvorm staat voor eenheid, sterkte, een niet te verbreken band.  De twee slagzinnen van de slogan staan boven en onder het logo en maken zo mooi duidelijk waarvoor we staan en wie we zijn.
Het logo is evenwichtig, door de uniforme typografie en met 1 veer aan elke kant.  Het grote Buffalohoofd straalt kracht uit.  De ronde vorm symboliseert verbondenheid en trouw. 

Waarvoor staat stamnummer 7

1. KAA GENT

KAA Gent is een voetbalassociatie die binnen de Belgische voetbalwereld geldt als een eigenzinnig voorbeeld, een club die zich neutraal en nederig opstelt maar weet welke weg het bewandelt. Een trotse club, die haar eigen Gentse weg gaat. Een eigenzinnige club die kiest voor samenwerking en duurzaam succes.

2. De Stad GENT

KAA Gent is de referentieclub voor Oost-Vlaanderen en is onlosmakelijk verbonden met Gent, de meest sociale stad van Vlaanderen. De club wil deel zijn van de Gentse samenleving, en begroet elke bezoeker, net als de Stad Gent, met open armen. Stad en club vinden elkaar in de Ghelamco Arena. 

3. Community 

KAA Gent en de Stad Gent bouwen dat maatschappelijk engagement samen verder uit via de communitywerking Voetbal in de Stad. Daarbij dient de Ghelamco Arena als hefboom én als werkterrein en wordt de wervende kracht van voetbal optimaal benut ten voordele van de samenleving.

4. VZW

KAA Gent is bij uitstek een bindende actor binnen de Gentse samenleving. De club kiest daarbij bewust voor de juridische structuur van de vereniging zonder winstoogmerk die de verankering in de gemeenschap garandeert. 

5. SPORTIEF

KAA Gent wordt op het veld gekenmerkt door de passie en vechtlust om voor de Gentse samenleving een voetbalpalmares op te bouwen, in het volle besef dat de voetbalassociatie stap voor stap wordt opgebouwd, waarbij KAA Gent de concurrenten steeds regelmatiger het vuur aan de schenen legt.

6. CORPORATE

Het laagdrempelig en open karakter vergroot niet enkel het maatschappelijk draagvlak van de club, maar ook de aantrekkingskracht voor zakelijke partners die in hun beleid, net als de club,  belang hechten aan ‘corporate governance’. 

7. SUPPORTERS

Het open karakter geldt ook voor de supporters van KAA Gent: Gentse supporters zijn hechte vrienden en stralen dat ook uit naar de buitenwereld. KAA Gent is wat hen bindt: KAA Gent voor allen, allen voor de Buffalo’s. Respect,  trouw en vriendschap zijn daarbij kenwoorden.